inside

MAŠINA BLIZZARD 640 ZA OPTIČKO SORTIRANJE

Mašina za sortiranje Blizzard sa slobodnim padom, sa LED impulsima i kamerom za sortiranjem, obezbeđuje kontinuiranu inspekciju hrane eliminacijom nežželjenih diskoloracija, stranih tela i deformisanih proizvoda.